Gedragskennis voor professionals

In onze training ‘gedragskennis voor professionals’ komen de verschillende aspecten van gedrag, gedragsuitingen en gedragskennis aan bod. We beginnen met de uitleg over stress. Wat is stress nu precies en waarom is kennis van stress zo belangrijk als het om gedrag gaat? We leggen uit wat er gebeurt tijdens het ervaren van acute maar ook van chronische stress.

De stressopbouw is daarbij van belang. Even als de prikkelgevoeligheid en de werking van de zintuigen. Uiteraard lichten wij de relatie stress en trauma uitvoerig toe.

Een groot gedeelte van de training gaat over waarneming met daarbij de onderdelen attentie, exogene en endogene waarneming en de selectieve aandacht. Ook besteden wij aandacht aan de tekortkomingen in de waarneming waardoor veel informatie wordt gemist.

Als enige in Nederland geven wij uitleg over de zes communicatiekanalen die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van gedragskennis. We leggen het verschil uit tussen gezichtsexpressies en emoties. Natuurlijk geven wij ook uitleg over de verschillende emoties, hun functies en hoe deze zichtbaar zijn in gelaat en in houding.

Waarom is het ontwikkelen van gedragskennis zo belangrijk?

Als professional met mensenkennis kun je vaak goed inschatten wie de mens achter de mens is. Maar klopt dat altijd wel? Hoe weet je of je be├»nvloed bent door je eigen filtering, door eigen patronen, normen en waarden en soms door je eigen bewuste of onbewuste stress. Zodra je meer kennis hebt van gedrag wordt het ook duidelijk dat neutraliteit een illusie is. Zodra je iemand ziet “vind” je er iets van. En dat is niet erg zolang je het maar bewust hebt. Daarnaast kun je met gedragskennis ook gedrag voorspellen. Je gaat patronen zien en je kunt heel snel het buikgevoel dat je vaak hebt, feitelijk en zintuigelijk specifiek onderbouwen. Daarmee doe je jouw client veel recht, omdat je veel zuiverder leert waarnemen en duiden.

Voor wie?

Gedragskennis is universeel. Dat maakt deze training zeer geschikt voor iedere beroepsgroep waarin je met mensen in contact bent.