Trauma

De start

Hoe gewenst we ook zijn en hoe liefdevol we ook zijn ontvangen en opgevoed, ons jonge leven begint met trauma. Tot voor kort dacht men dat een trauma ontstaat door hele ingrijpende zaken zoals adoptie, mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, oorlog of armoede. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van trauma en de effecten hiervan op ons leven. Trauma’s laten sporen na in je lichaam en geest. Trauma heeft uiteraard te maken met ingrijpende gebeurtenissen maar ook minder ingrijpende gebeurtenissen kunnen een levenslang effect hebben. Ongeveer 60% tot 80% van de mensen heeft een traumaverleden.

Microtrauma

Trauma’s kunnen evengoed op microniveau ontstaan. Microtrauma’s zijn kleine gebeurtenissen die op het eerste gezicht niet zo ingrijpend lijken maar door de herhaling een langdurig effect kunnen hebben. Vileine opmerkingen, kleine pesterijen, beledigingen, negatief taalgebruik bijvoorbeeld, maar ook afkeurende en minachtende blikken worden ook wel “kleine moorden” genoemd die zorgen dat er een stapeling tot een groter trauma ontstaat.

Trauma als optelsom van gebeurtenissen

Trauma is de optelsom van gebeurtenissen uit ons verleden. Veel mensen hebben in hun jonge jaren trauma ervaren. Trauma ervaringen uiten zich in gedrag. Soms ook is het niet duidelijk of er bij gedragsproblematiek sprake is van trauma, gehechtheidsproblematiek. En wat als de gedragsuitingen eigenlijk normale reacties zijn op abnormale omstandigheden?

Veilig opgroeien

Het is van groot belang dat kinderen zich gezond en veilig kunnen hechten. De mate waarin een kind zich kan hechten heeft invloed op de verdere ontwikkeling tot volwassene. De ontwikkeling van de kwaliteit van onze gehechtheid loopt volgens een vast patroon en is onder te verdelen in acht fasen. Het doorlopen van de gehechtheidsfasen is bepalend voor hoe het kind maar ook later de volwassene zich verhoudt tot de wereld. Hoe hij of zij vanuit vertrouwen of vanuit angst het leven leeft. 

En dat laatste heeft veel effect op hoe je als volwassene relaties aangaat en onderhoudt en of je liefde en geborgenheid onvoorwaardelijk kunt toe laten in je leven. Het heeft ook invloed op je flexibiliteit. Immers hoe groter je basisveiligheid hoe makkelijker je kunt omgaan met veranderingen. Een goede en veilige gehechtheid leert je dat je als persoon de moeite waard bent en dat jouw stem een belangrijke stem is.

Lees meer op https://www.traumatrainingen.nl